ZPRÁVY PRO ČLENY ZO ČSV Světlá n/S   home

 

 

 POZVÁNKA

Na členskou schůzi ZO ČSU Světlá nad Sázavou, která se koná 3. 9. od 16:00 v Městské Restauraci.

Přineste s sebou vyplněné žádosti o dotaci 1D a stavy včelstev pro centrální evidenci.

Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 29. 8. 2019

 

 

SZIF zveřejnil dokumenty k nové včelařské unijní dotaci na následující tříleté období klikněte

 

 

Aktualizováno: 26. 7. 2019

 

 

Kdo má zájem o Formidol s naší ZO ČSV, ať se domluví př. Novotným. tel. 603 842 675

 

 

Aktualizováno: 4. 7. 2019

 

 

 

Právě vyšla zpráva o schválení včelařských programů zemí EU. Současně vyšla k tomuto rozhodnutí i tisková zpráva EU. Níže předkládáme zkrácené znění obou dokumentů.

Evropská komise zvyšuje podporu pro včelařské odvětví v EU

Evropská komise poskytne 120 milionů € na včelařské odvětví v EU v průběhu následujících třech letech na podporu své základní roli v oblasti zemědělství a životního prostředí. Jde o nárůst o 12 milionů € ve srovnání s podporou poskytovanou na období od 2017 až 2019.

Komisař EU pro zemědělství Phil Hogan řekl: „Včelařství je důležitou součástí zemědělství a potravinářství EU. Pomáhá udržet pracovní místa v našich venkovských oblastech. Včely jsou také životně důležité pro udržitelnost našeho zemědělství a zdravého ekosystému. Společná zemědělská politika v součinnosti s ostatními klíčovými evropskými a národními fondy poskytuje silnější nástroje pro podporu tohoto odvětví.“

Podpora EU se bude vztahovat na vnitrostátní včelařské programy v období 1. srpna 2019 a potrvá do 31. července 2022. Tyto programy jsou navrženy na národní úrovni ve spolupráci s daným odvětvím s cílem zlepšit podmínky pro včelařský sektor a uvádění včelích produktů na trh. Opatření zahrnují například vzdělávání včelařů, boj proti nemocem včel nebo zlepšení kvality medu. V roce 2018 měla EU více než 17,5 milionu včelstev rozdělených mezi 600 000 včelařů. Včelařství je provozováno ve všech členských státech EU a Evropská unie je druhým největším světovým producentem medu.

V Bruselu 17. června 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyšlo v Úředním věstníku EU dne 14. 6. 2019:

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/974 ze dne 12. června 2019, kterým se schvalují vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

EVROPSKÁ KOMISE schvaluje vnitrostátní programy na produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh pro včelařské roky 2020, 2021 a 2022 předložené Belgií, Bulharskem, Českem, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Německem, Španělskem, Francií, Chorvatskem, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím. Příspěvek Unie k vnitrostátním programům uvedeným výše je omezen maximálními částkami stanovenými v příloze pro včelařské roky 2020, 2021 a 2022.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. června 2019.      Za Komisi Phil HOGAN, člen Komise

Česko (maximální příspěvek v eurech):

2020: 1 266 168 €

2021: 1 266 168 €

2022: 1 266 168 €

 

 

Aktualizováno: 18. 6. 2019

 

 

Do 20. května 2019 máte možnost vyplnit dotazník, díky kterému vědci zjišťují, jak v ČR i celé Evropě přezimovala včelstva a analyzují souvislosti, které se týkají zdraví a vitality včelstev. Vyplnění dotazníku zabere jen 15 minut času. Jak potvrdili i dřívější účastníci studie, díky dotazníku začali přemýšlet, co by sami ve svém provozu mohli přehodnotit, mají možnost účastnit se seminářů se zahraničními lektory a zároveň tím přispívají k rozsáhlejšímu poznání ve včelařství. Studii vedou vědci z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří také vyhodnocují anonymní odpovědi dotazníku.

Letos organizátoři studie vyberou 40 respondentů, kterým zdarma vyšetří včely na přítomnost 5 nejrozšířenějších včelích viróz. Údaje o vybraných včelařích, kteří poskytnou vzorky, zůstanou pouze u garanta projektu, od kterého se také daní včelaři dozví své výsledky. Celkové výsledky budou zveřejněny v anonymizované podobě. Detaily jsou zde. Jednotliví včelaři získají výsledky o situaci ve svých chovech a vědci budou moci zpřesnit své analýzy díky laboratorním vyšetřením.

Zapojte se, má to smysl! Dotazník i již publikované výsledky jsou na www.coloss.cz a shlédněte taky prezentaci na www.coloss.cz/story.

http://www.vcelarstvi.cz/foto-galerie/38-768.jpg

 

 

Aktualizováno: 9. 5. 2019

 

 

Zvýšené úhyny včelstev se musí hlásit krajským veterinárním správám   klikněte

 

 

 

 

Aktualizováno: 10. 4. 2019

 

 

 

Video :„Krajina pro včely“ klikněte

 

 

 

 

Aktualizováno: 23. 3. 2019

 

Změna vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty  klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 15. 3. 2019

 

 

 

POZVÁNKA Na výroční členskou schůzi ZO ČSU Světlá nad Sázavou,

která se koná 2.3.2018 od 9:00 v Městské Restauraci.

 

Program schůze:

  1. Zahájení

  2. Zpráva výroční

  3. Zpráva účetní

  4. Zpráva revizní

  5. Diskuze, seznámení s výsledky vyšetření Varroázy

  6. Pohoštění

  7. Závěr

 

   Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 20. 2. 2019

 

 

 

Výbor ZO ČSV Světlá n/S připomíná na odebrání a odevzdání měli za účelem vyšetření na Varroázu.

 

 

 

Aktualizováno: 17. 1. 2019

 

 

Drsný sladký byznys. Falšování medu je stále rozšířené   klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 1. 11. 2019

 

 

Vyšla Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019   klikněte

 

 

Aktualizováno: 28. 11. 2018

 

 

 

POZVÁNKA

Na členskou schůzi ZO ČSU Světlá nad Sázavou,

která se koná dne 22. 11. 2018 od 16 hodin v Městské restauraci.

Bude vyplácena dotace 1D.

Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 15. 11. 2018

 

 

 

 

 POZVÁNKA

Na členskou schůzi ZO ČSU Světlá nad Sázavou, která se koná ve čtvrtek 6.9. od 16 hodin v Městské Restauraci.

Přineste s sebou vyplněné žádosti o dotaci a D1 a stavy včelstev

Srdečně zve výbor ZO

 

Aktualizováno: 29. 8. 2018

 

 

 

 

Coloss: Moritorink úspěšnosti zimování včelstev  klikněte

 

 

 

 

Aktualizováno: 17. 5. 2018

 

 

 

Seznámení situací ve výkupu medu jaro 2018  klikněte

 

 

 

 

Aktualizováno: 2. 5. 2018

 

 

 

Vyjádření k oznámením zemědělců včelařům o plánovaných aplikacích

přípravků na ochranu rostlin   klikněte

 

 

Aktualizováno: 10. 4. 2018

 

 

 

Zdraví včel v ČR

Změny legislativy  Nákazová situace  Kontroly u včelařů klikněte

 

 

Aktualizováno: 19. 3. 2018

 

 

 

 POZVÁNKA

 

Na výroční členskou schůzi ZO ČSU Světlá nad Sázavou, která se koná v pátek 2. 3. od 16 hodin v Městské Restauraci.

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva výroční

3. Zpráva účetní

4. Zpráva revizní

5. Diskuze

6. Pohoštění

7. Závěr

 

Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 19. 2. 2018

 

 

 

Pro chovatele včel vyšly dvě důležité vyhlášky

 

Ve Sbírce zákonů v částce č. 12/2018 vyšla:

Vyhláška č. 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně souvisejících vyhlášek  klikněte

a                           

Vyhláška č. 19/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů  klikněte

Obě vyhlášky jsou platné dnem vyhlášení, tj. 7. 2. 2018 a účinné patnáctým dnem ode dne vyhlášení, tj. 22.2.2018.

Podrobný komentář připravujeme do některého z nejbližších čísel časopisu Včelařství.

 

Aktualizováno: 13. 2. 2018

 

 

 

Schválené a kontrolované výrobny mezistěn. Klikněte

 

 

 

Výbor ZO ČSV Světlá n/S připomíná na odebrání a odevzdání měli za účelem vyšetření na Varroázu.

 

 

Pozvánka na II. ročník mezinárodní včelařské konference

Josef Antonín Janiš 2018  Klikněte

 

 

Aktualizováno: 8. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 POZVÁNKA

Na členskou schůzi ZO ČSU Světlá nad Sázavou,

která se koná dne 21. 11. od 16 hodin v Městské restauraci.

Bude vyplácena dotace 1D.

Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 14. 11. 2017

 

 

 

Pozvánka na seminář vedený dr. Kamlerem z VÚV Dol.

Začátek v neděli 22. 10. 2017  9.00 hod. v hostinci v Perknově u Havlíčkova Brodu. Seminář pořádá okresní organizace Havl.Brod.

 

 

Aktualizováno: 17. 10. 2017

 

 

 

 

Včelaři zřídí v každém kraji nové „hlídky“  klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 6. 9. 2017

 

 

 

 

 

 POZVÁNKA

na členskou schůzi ZO ČSV Světlá nad Sázavou,

která se koná dne 31.08.2017 od 16 hodin v Městské Restauraci.

Přineste s sebou, prosím, vyplněné žádosti na dotaci a hlášení stavu včelstev, které najdete v časopisu Včelařství č.8.

Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 23. 8. 2017

 

 

 

 

Důležité upozornění ke včelařským „EURODOTACÍM“ pro včelařský rok 2016/2017 podle Nařízení vlády č.197/2005 Sb. ve znění novely č. 237/2016 Sb.

Požadované doklady na jednotlivá dotační opatření je nutné doručit nejpozději do 31. července 2017 na sekretariát RV ČSV, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1.

Pokud chovatel včel doručí požadované doklady po 31. červenci 2017, dotace mu nebude poskytnuta!

 

Aktualizováno: 17. 7. 2017

 

 

Členové ZO ČSV Světlá n/S jsi vyzvednou léčivo Formidol u př. Novotného. Důvěrníci jsi vyzvednou Gabon.

 

Aktualizováno: 10. 7. 2017

 

 

Zrození včely: Prvních 21 dní života během 60 sekund     klikněte

 

Aktualizováno: 22. 5. 2017

 

 

Včely vidí mnohem lépe, než se soudilo   klikněte

 

 

Aktualizováno: 11. 4. 2017

 

 

Nově otevřena včelařská prodejna Havlíčkově Brodě

 

Pozvánka

 

Aktualizováno: 16. 3. 2017

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 1. 3. 2017

 

 

 

Oznámení o stanovišti včelstev nezapomeňte odevzdat do konce února na obecný úřad !!

 

 

Aktualizováno: 18. 2. 2017

 

 

Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel registrovaným včelařům     klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 4. 2. 2017

 

 

Rozpracování hlavních směrů činností Českého svazu včelařů, z.s. po X. sjezdu ČSV  klikněte

 

 

Aktualizováno: 6. 12. 2016

 

 

 

Přežije Včelpo i zásah bleskem ?   klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 21. 11. 2016

 

 

 

 

Pozvánka

Na členskou schůzi ZO ČSV Světlá nad Sázavou, která se koná dne 23.11.2016 od 16 hodin v Městské Restauraci.

Hlavním bodem bude výplata dotace 1D.

Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 16. 11. 2016

 

 

INFO: DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ADMINISTRACI VČELAŘSKÝCH EURODOTACÍ PLATNÉ OD ROKU 2017    klikněte

 

 

Aktualizováno: 25. 10. 2016

 

http://www.damedis.cz/db/wysiwyg/JGmarketing/vela.jpg
 

 


POZVÁNKA

 

na členskou schůzi ZO ČSV Světlá nad Sázavou,

která se koná dne 30.08.2016 od 16 hodin v Městské Restauraci.

Přineste s sebou, prosím, vyplněné žádosti na dotaci a potvrzení o registraci v ústřední evidenci

 

Srdečně zve výbor ZO

 

Aktualizováno: 22. 8. 2016

 

 

 

Členové ZO Světlá n/S si vyzvednou Formidol u svých důvěrníku a vloží do svých včelstev.

 

 

Aktualizováno: 11. 7. 2016

 

 

 

Med (2) – Výroba v malém   klikněte

 

 

 

 

Aktualizováno: 23. 6. 2016

 

 

Med (1) – Výroba ve velkém  klikněte

 

Aktualizováno: 15. 6. 2016

 

 

Vážení přátelé včelaři.

 

Stejně jako roky předchozí vám i letos nabízím paletové dodávky cukru

včetně dopravy k vám, nebo odběry přímo ve skladech cukrovarů.

Letošní nabídku předkládám se smíšenými pocity. Místo aby se podmínky 

zlepšovaly, došlo k jejich  výraznému zhoršení. Pro letošní rok se mi 

nepodařilo zajistit dodávky cukru v 25 kg balení, spedice mi snížila hmotnost

cukru na paletě na 800 kg při zachování ceny dopravy a hlavně cena cukru 

vzrostla oproti ceně sezóny 2015 až o 4 koruny. Zvýšení ceny je způsobeno 

suchým rokem 2015 a tím sníženou produkcí cukrové řepy v celé Evropě.

 

Pro letošní rok mám v nabídce cukr krystal z cukrovaru Vrbátky v 50 kg pytlích

a cukr hrubý krystal z cukrovaru Litovel rovněž v 50 kg pytlích. 

Balení palety je tento rok  800 kg cukru.
Stránky www.cukrvcela.webnode.cz jsou aktualizovány a já vás prosím,

v případě zájmu, o komunikaci přes tyto stránky. Na stránkách naleznete 

podrobnosti o dodávaném cukru, elektronické objednávky a  další informace

ohledně odběrů.

 

V příloze této zprávy zasílám aktuální ceník platný do konce června 2016.

Do konce června mám garantovány ceny od cukrovarů. Vzhledem k tomu,

že cukr je ve většině cukrovarů již prodán předpokládá se další zvýšení ceny.   


Děkuji  vám za přečtení zprávy s pozdravem

Ing Jaroslav Kovanda, 

Ke Hřišti 1165, 

332 02 Starý Plzenec

mob.603 450 648

www.cukrvcela.webnode.cz

 

 

Aktualizováno: 1. 6. 2016

 

 

 

Zpráva o vyšetření z měli na mor včelího plodu v Kraji Vysočina  klikněte

 

 

Aktualizováno: 13. 5. 2016

 

 

 

Český med v pořádku    klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 4. 5. 2016

 

 

 

Ing. Petr Šerák, nový tajemník sekretariátu republikového výboru ČSV, z.s.  klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 18. 4. 2016

 

 

 

Počet ohnisek moru včelího plodu se snížil o čtvrtinu  klikněte

 

 

Aktualizováno: 4. 4. 2016

 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY  klikněte

 

 

Aktualizováno: 17. 3. 2016

 

 

Vášnivý včelař Miloslav Peroutka: Med má zásadní hojivé účinky! klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 5. 3. 2016

 

 

Pozvánka

na výroční členskou schůzi, která se koná dne 12. března 2016 od 9,00 hodin v Městské restauraci ve Světlé nad Sázavou.

Program: Zahájení

                  Zprávy výroční, pokladní a revizní

                  Diskuse

                  Pohoštění

                  Závěr

                                            Srdečně zve Výbor ZO ČSV  Světlá nad Sázavou

 

 

Aktualizováno: 26. 2. 2016

 

 

 

Oznámení o stanovišti včelstev nezapomeňte odevzdat do konce února na obecný úřad !!

 

Aktualizováno: 10. 2. 2016

 

 

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016  klikněte

 

 

Aktualizováno: 3. 2. 2016

 

 

Výbor ZO ČSV Světlá n/S připomíná na odebrání a odevzdání měli za účelem vyšetření na Varroázu.

 

Aktualizováno: 19. 1. 2016

 

 

 

Usnesení ze zasedání RV Českého svazu včelařů, z.s., konaného dne 13. 12. 2015 najdete zde.

 

Aktualizováno: 14. 12. 2015

 

 

Po ošetření včelstev aerosolem,  nezapomeňte očistit podložky. Smetenou měl dát do tubusu a odevzdat ZO ČSV na vyšetření na mor včelího plodu.

Výbor ZO.

 

Aktualizováno: 8. 12. 2015

 

Pozvánka

 

na členskou schůzi, která se koná dne 30. 11. 2015 od 16,00 hodin v Městské restauraci ve Světlé nad Sázavou

Bude provedena výplata dotace. Dále budou rozdány tubusy na odběr měli pro vyšetření moru včelího plodu. Měl se musí odevzdat během měsíce prosince.

Účast nutná.

 

                                                                                       Josef Novotný – jednatel

Aktualizováno: 20. 11. 2015

 

 

ZO ČSV Světlá zve na přednášku př. ing. Čestmíra Gazdy, která se koná 4. 10. 2015 v 9.00 hod. v Hostinci u Palánu v Perknově

 

Aktualizováno: 20. 9. 2015